Zbyt duża ilość kierowników

30
828

Z pewnością każdy z nas zauważył, że w polskim społeczeństwie, w ostatnich latach, znacznie zwiększyła się ilość osób z wyższym wykształceniem. Doszliśmy do momentu, w którym nadzorujących jest więcej niż tych, nad którymi nadzór ma być utrzymywany. Dużo mówi się o wojsku, w którym jest więcej dowódców niż szeregowych, ale problem nie dotyczy wyłącznie struktur państwowych.

Widoczny jest niemal w każdym z sektorów gospodarki. To właśnie dlatego niejednokrotnie możemy zaobserwować wyższą stawkę za pracę pracownika wykwalifikowanego niż tego, który legitymuje się wyższym wykształceniem. Zmiany, które zaszły w mentalności społeczeństwa, które od jakiegoś czasu sądzi, że zdobycie kwalifikacji stawia ich pociechy w gorszym świetle niż zdobycie ogólnego wykształcenia, powoduje, że na rynku pracy widzimy całkowite, w stosunku do przeszłości, odwrócenie ról. W końcu taka sytuacja nie jest naturalna, bo żaden ze studentów nie poświęcał ogromnej ilości czasu na naukę po to, by zarabiać mniej niż jego koledzy, którzy postawili na kształcenie w zupełnie innym kierunku.

30 KOMENTARZE

Comments are closed.