Wybór formy opodatkowania

26
1565

Na początku naszego biznesu mamy do wyboru aż pięć form opodatkowania takie jak karta podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, podatek na zasadach ogólnych i podatek tonażowy.

Najlepiej jest jeśli decyzję o formie opodatkowania podejmiemy jeszcze przed rejestracją lub jeśli już prowadzimy działalność gospodarczą decyzję o formie opodatkowania podejmujemy przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego. W trakcie roku podatkowego nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania i musimy czekać aż do następnego roku toteż decyzja powinna być podjęta świadomie i po dobrej analizie jeśli chcemy aby nasz biznes przyniósł jak największe zyski. Podatek na zasadach ogólnych wybieramy wtedy gdy nie spodziewamy się wysokich zysków przekraczających pierwszy próg podatkowy w ten sposób płacimy wysokość podatku jedynie z pierwszego progu.

Metodę liniową wybieramy wtedy gdy spodziewamy się bardzo wysokich zysków w ten sposób płacimy podatek na jednym poziomie niezależnie od wysokości dochodów, jest to pewnego typu ucieczka od drugiego progu ,który wynosi aż 32%. Podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest najodpowiedniejszy dla osób ,które ponoszą bardzo małe koszty prowadzenia działalności lub w ogóle ich nie generują.

Ryczałt ewidencjonowany to podatek od przychodów bez możliwości odliczenia kosztów, mamy kilka stawek w zależności od tego jaką działalność prowadzimy: najwyższa jest stawka 20% i płacą ją osoby wykonujące wolne zawody, kolejną stawką jest 17% i obejmuje ona usługi między innymi reprodukcji nośników pamięci ,sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi hotelowe czy zarządzanie nieruchomościami, kolejna jest 8,5% i obejmuje ona między innymi usługi związane z edukacją, ochroną pożarową czy usługami gastronomicznymi, jest też stawka wynosząca 5,5% obejmująca usługi wytwórcze, budowlane i sprzedaż biletów komunikacji miejskiej zaś najniższą stawką ryczałtu ewidencjonowanego jest 3% stawka obejmująca na przykład handel i zbywanie środków trwałych.

Ostatnią formą opodatkowania jest karta podatkowa, jej główną zaletą jest to że ogranicza do minimum formalności związane z prowadzeniem działalności ,jest to najprostsza forma rozliczeń podatkowych i znajduje zastosowanie w najmniejszych przedsiębiorstwach, gdy działalność ma większe rozmiary zatrudniamy pewną ilość pracowników musimy zmienić tę formę opodatkowania na inną najlepiej na zasadach ogólnych. Dla wszystkich dostępne są tylko dwie możliwości rozliczeń a mianowicie forma w postaci podatku liniowego która wynosi 19% i podatku na zasadach ogólnych z dwoma progami podatkowymi w wysokościach 18% i 32%.

Karta podatkowa jest dostępna tylko dla mikro przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, podobnie jest z przychodem ewidencjonowanym czyli ryczałtem w tym przypadku dostęp do tej metody mają przedsięwzięcia określone w ustawie Formę opodatkowania możemy zmieniać każdego roku jednak tylko przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego.

Decyzję o odpowiedniej formie opodatkowania najlepiej jest podjąć gdy mamy już gotowy biznes plan i wiemy mniej więcej jak wygląda nasza działalność przynajmniej teoretycznie i mamy oszacowane w dość wiarygodnym stopniu potencjalne koszty i przychody. Wybór formy opodatkowania jest ważny ponieważ może wpłynąć na oszczędność w naszym przedsiębiorstwie a jak wiadomo każda oszczędność powiększa nasz zysk lub zmniejsza koszty co i tak wpływa pozytywnie na sytuację przedsiębiorstwa.

26 KOMENTARZE

Comments are closed.