Architektura w starożytności

19
1771

Na przestrzeni wieków ludzie mieli różne wyobrażenia dotyczące tego jak ma wyglądać i co oferować im miejsce zamieszkania , ich miasta, ulice, mosty czy drogi. W ten sposób powstała architektura. Poprzez wieki i różne epoki, ludzie cywilizowani realizowali więc swoje wizje, dostosowując swoje obiekty do upodobań czy to swoich, czy ogółu. Na świecie, wśród różnych cywilizacji powstało mnóstwo wspaniałych budowli.

W starożytności budowano piramidy, które po dzień dzisiejszy zachwycają swą wspaniałością. Nie wiadomo właściwie po co je stawiano, naukowcy nie są co do tego zgodni. Kiedyś uważano, że są to groby faraonów, jednak nie potwierdziły tego badania. Są to prawdopodobnie budowle powstałe na cześć władców starożytnych. Ciekawostką jest to, że nie wiadomo jak one powstały. Zbudowane je z wielkich, kamiennych bloków, które prawdopodobnie przetransportowano na barkach Nilem, ale do tej pory zagadką jest to, jak właściwie ułożone je na siebie, bo ciężar tych kamiennych kloców wynosił nawet cztery tony.

19 KOMENTARZE

Comments are closed.